Удивительный мир животных

Здравствуйте, войдите в личный кабинет

Вы можете использовать аккаунты социальных сетей:
Нет учетной записи Зарегистрироваться

Зоодом в Телеграм


Новые темы форума
 
Библиотека Правовые аспекты Положення про Реєстр тварин


Положення про Реєстр тварин

Положення про Реєстр тварин

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства аграрної політики України

від 17 вересня 2003 р. N 342

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

9 жовтня 2003 р. за N 912/8233

ПОЛОЖЕННЯ про Реєстр тварин    

Із змінами і доповненнями, внесеними

наказом Міністерства аграрної політики України

від 29 червня 2005 року N 289

1. Реєстр тварин - автоматизована інформаційно-аналітична система збору, накопичення та обробки даних про ідентифікованих тварин, їх переміщення, власників/утримувачів, господарства та їх ветеринарно-санітарний стан тощо, яка забезпечує зберігання інформації про тварин, надання такої інформації та її захист від несанкціонованого доступу.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства аграрної політики України від 29.06.2005 р. N 289)    

2. Держателем Реєстру тварин є Міністерство аграрної політики України, яке забезпечує його функціонування та визначає порядок та умови користування даними Реєстру.    

3. Адміністратором Реєстру тварин є державне підприємство "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин", яке створює і забезпечує діяльність Реєстру тварин, зберігання інформації в Реєстрі та її захист від несанкціонованого доступу тощо.    

4. Реєстр тварин створюється з метою:

 • забезпечення єдиних принципів ідентифікації тварин, груп тварин та їх державного обліку;    
 • контролю за переміщеннями тварин усередині країни та при їх експорті й імпорті;
 • оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарних заходів щодо попередження (профілактики), лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;
 • посилення контролю за ветеринарно-санітарним станом, якістю і походженням продукції тваринництва;
 • забезпечення споживачів тваринницької продукції оперативною і надійною інформацією щодо якості і походження продукції тваринництва;
 • забезпечення державних органів інформацією про тварин;
 • одержання інформації щодо поголів'я, статі, віку, породної чи лінійної належності та місць їх знаходження для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції тваринництва;
 • підвищення достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;
 • оптимізації розробки і виконання селекційних програм та організації технологічних систем у тваринництві.

5. До Реєстру тварин включається наступна інформація про власника/утримувача тварини:    

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 29.06.2005 р. N 289)    

для суб'єктів господарювання - юридичних осіб:    

(абзац другий пункту 5 в редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 29.06.2005 р. N 289)    

резидентів - їх найменування, місцезнаходження, адреса, за якою зареєстрована юридична особа, та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код ЄДРПОУ);    

нерезидентів - їх найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстрована особа;    

для негосподарюючих суб'єктів:    

(абзац п'ятий пункту 5 в редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 29.06.2005 р. N 289)

громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адреса їх постійного місця проживання та ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;    

для іноземців - прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності такого), адреса їх постійного місця проживання за межами України.    

6. До Реєстру тварин заносяться такі дані про господарства, у якому тварина народилася та утримувалась:

реєстраційний номер господарства та дата реєстрації господарства в Реєстрі тварин;

назва господарства (для негосподарюючих суб'єктів - прізвище, ім'я, по батькові);    

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 29.06.2005 р. N 289)

дані про ветеринарно-санітарний стан господарства;    

дані про державну установу ветеринарної медицини, під контролем якої знаходиться господарство;    

прізвище, ім'я, по батькові та адреса ветеринарного лікаря, який здійснює постійний контроль за тваринами господарства;    

адреса, телефон, факс, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи тощо.    

7. До Реєстру тварин заносять наступну інформацію про ідентифікованих тварин та групи тварин:    

 • ідентифікаційний номер тварини чи групи тварин;    
 • породна чи лінійна належність;    
 • кличка (у разі наявності);    
 • стать;    
 • відомості про походження тварини;    
 • дані про народження;    
 • дані про загибель (падіж) - дата встановлення факту загибелі (падежу), причина загибелі (падежу), реєстраційний номер, назва (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові) та адреса господарства, де тварина загинула (пала);    
 • дані про забій, утилізацію - дата забою, утилізації, реєстраційний номер, назва (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові) та адреса господарства, де тварину було забито чи утилізовано;    
 • дані документів, які свідчать про ідентифікацію та реєстрацію тварини чи групи тварин у Реєстрі тварин;    
 • дані про стан здоров'я тварини чи групи тварин тощо.    

8. До Реєстру тварин заносять такі дані про переміщення тварин:    

дата та причина переміщення;    

дані про власника та господарство, з якого тварина вибуває чи в яке прибуває, - ідентифікаційний код власника (для юридичних осіб - код ЄДРПОУ, для фізичних осіб - ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів), реєстраційний номер, назва та адреса господарства; у разі імпорту чи експорту тварини - назва країни імпорту чи експорту.    

9. Дані про реєстраційні документи, які засвідчують стан здоров'я тварини та ветеринарно-санітарний стан господарства тощо надаються до Реєстру тварин державними установами ветеринарної медицини в порядку, який встановлюється адміністратором Реєстру тварин.    

10. Адміністратор Реєстру тварин здійснює:    

 • ведення Реєстру тварин;    
 • розробку та удосконалення організаційних і методологічних принципів ведення Реєстру тварин;
 • розробку та удосконалення технології та програмних засобів ведення Реєстру тварин;    
 • забезпечення і організацію єдиного державного обліку тварин та господарств;    
 • контроль за присвоєнням та використанням власниками тварин ідентифікаційних номерів;    
 • контроль за повнотою та достовірністю інформації реєстраційних документів;    
 • реєстрацію господарств та присвоєння їм реєстраційних номерів;    
 • реєстрацію тварин, оформлення документів, які свідчать про ідентифікацію тварин та реєстрацію тварини чи груп тварин у Реєстрі тварин;    
 • реєстрацію переміщень тварин у межах країни, їх експорт та імпорт;    
 • виконання інших функцій, у тому числі накопичення, аналіз даних, контроль їх достовірності, актуалізацію даних, їх зберігання, захист, контроль права доступу тощо;    
 • інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Реєстру тварин;    
 • розробку проектів документів щодо створення, ведення та користування даними Реєстру тварин;
 • видання інформаційних довідників тощо.    

11. Інформація з Реєстру тварин надається Агентством шляхом надання витягу з Реєстру тварин або інформаційної довідки.   

(Положення доповнено пунктом 11 згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 29.06.2005 р. N 289)    

12. Будь-яка фізична чи юридична особа може користуватися інформацією з Реєстру тварин шляхом підключення до нього через комп'ютерну мережу. Підключення здійснюється адміністратором Реєстру тварин на підставі договору про користування Реєстром тварин, що укладається між адміністратором Реєстру тварин та користувачем.    

(Положення доповнено пунктом 12 згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 29.06.2005 р. N 289)    

Начальник Департаменту

ринків продукції тваринництва

з Головною державною

племінною інспекцією

Д. М. Микитюк


Собаки: Сухой корм для собак (532) , Лакомства и кости для собак (434) , Заменители молока для собак (10) , Консервы для собак (128) , Витамины для собак (198) , Груминг для собак (176) , Косметика для собак (436) , Средства для дома (97) , Средства по уходу для собак (201) , Аксессуары для собак (673) , Лечебный корм для собак (60) , Вода для собак (1) , Амуниция для собак (918) , Ветеринария для собак (64) , Игрушки для собак (446) , Средства от блох и клещей (195)
Кошки: Сухой корм для кошек (284) , Консервы для кошек (274) , Витамины для кошек (111) , Груминг для кошек (48) , Косметика для кошек (207) , Амуниция для кошек (77) , Ветеринария для кошек (71) , Лакомства для кошек (79) , Заменители молока для кошек (11) , Игрушки для кошек (190) , Средства для дома (70) , Аксессуары для кошек (404) , Средства по уходу для кошек (240) , Вода для кошек (2) , Лечебный корм для кошек (68) , Средства от блох и клещей (85)
Хорьки: Корм для хорьков (15) , Лакомства для хорьков (6) , Витамины для хорьков (8) , Средства по уходу для хорьков (37) , Косметика для хорьков (13) , Аксессуары для хорьков (84) , Ветеринария для хорьков (15) , Средства для дома (22) , Игрушки для хорьков (16) , Клетки для хорьков (9)
Птицы: Корм для птиц (142) , Лакомства для птиц (93) , Витамины для птиц (65) , Вода для птиц (1) , Аксессуары для птиц (217) , Средства по уходу для птиц (26) , Ветеринария для птиц (6) , Средства для дома (11) , Клетки для птиц (89)
Грызуны: Игрушки для грызунов (28) , Корм для грызунов (190) , Лакомства для грызунов (169) , Витамины для грызунов (60) , Косметика для грызунов (11) , Средства по уходу для грызунов (100) , Средства для дома (22) , Аксессуары для грызунов (218) , Ветеринария для грызунов (20) , Клетки для грызунов (160)
Лошади: Витамины и добавки для лошадей (37) , Средства по уходу для лошадей (29) , Ветеринария для лошадей (33)
Рыбы: Корм и лакомства для рыб (185) , Витамины и добавки для рыб (4) , Аквариумы для рыб (29) , Оборудование для рыб (27) , Аксессуары для рыб (243) , Средства по уходу для рыб (79) , Ветеринария для рыб (47) , Фильтры и компрессоры для рыб (132) , Лампы для рыб (31)
Рептилии: Террариумы для рептилий (37) , Витамины и добавки для рептилий (28) , Корм и лакомства для рептилий (78) , Ветеринария для рептилий (12) , Cредства по уходу для рептилий (69) , Аксессуары для рептилий (79) , Оборудование для рептилий (54) , Лампы для террариума (44) , Фильтры для рептилий (41)

   ЗооДом в сети
Facebook
 
 
Twitter
 
 
Telegram
 
 

 

Перепечатка и цитирование материалов сайта возможно с обязательной ссылкой на Zoo-dom. По вопросам сотрудничества, рекламы и т.п. пишите
info[at]zoodom.ua

              

Copyright © 2006 Zoo-Dom 
Разработка AdWork

Наши партнеры:
Сайт на BCMS

twittertelegramfacebook
Собаки
Кошки
Птицы
Грызуны
Рыбы
Членистоногие
Амфибии
Рептилии
Беспозвоночные
Разные животные
Лошади
Растения
Товары для собак
Товары для кошек
Товары для хорьков
Товары для птиц
Товары для грызунов
Товары для лошадей
Товары для рыб
Товары для рептилий
Товаров - 7412 Акции Новинки Скидки Хиты Доставка Накопительная скидка - 10%